Γενικά Θέματα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ ΑΔΕΝΑ

ΘΥΡΟΞΙΝΗ ΟΡΟΥ (Τ4)

1.

 • Αν το αποτέλεσμα του εργαστηρίου βρίσκεται σε ποσοστό 75% - 80% στα εργαστηριακά όρια φυσιολογικών τιμών δεν χρειάζεται επανάληψη - διασταύρωση της εξέτασης και βέβαια όταν το άτομο δεν εμφανίζει συμπτώματα.
 • Η εξέταση μετράει την θυροξίνη που κυκλοφορεί συνολικά (δεσμευμένη με πρωτεΐνη > 99% της Τ4 που κυκλοφορεί στο αίμα όπως και την αδέσμευτη (ελεύθερη) θυροξίνη (Τ4).
 • Οι τιμές επομένως εξαρτώνται από την δέσμευση-σύνδεση με την πρωτεΐνη. Μεταβολές παρατηρούνται στις τιμές συγκέντρωσης Τ4 και οφείλονται στις μεταβολές της δεσμευμένης με θυροξίνη σφαιρίνη (Thyroxine Binding Protein, TBG) και μπορεί να παρουσιαστούν στις εξής περιπτώσεις.

erminia_001

Για να ελαττωθεί η διακύμανση της δέσμευσης με πρωτεΐνη, που επηρεάζει την τιμή θυροξίνης γίνονται 2 πρόσθετες εξετάσεις (Τ3 resin uptake - ελεύθερη θυροξίνης ορού μέτρηση).

 • Τ3 resin uptake test (T3RU ή RT3U)
υπολογίζει την αναλογία της ελεύθερης Τ4 (μη δεσμευμένη με πρωτεΐνη) - Δεν μετράει την συγκέντρωση Τ3. Τ3RU που αντιπροσωπεύουν τη συγκέντρωση θυρεοειδικής ορμόνης / δεσμευμένη αναλογία.
 • Η ελεύθερη Τ4 (που κυκλοφορεί στον ορό) μπορεί να μετρηθεί είτε με τη μέθοδο της equilibrium dialysis (καλύτερο test για ελεύθερη Τ4) είτε με ανοσομετρικές τεχνικές (αυτές επηρεάζονται από επίπεδα (immunometric) λιπιδίων - πρωτεϊνών - φαρμάκων).

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΘΥΡΟΞΙΝΗΣ : Free Thyrozine Index (F.T.I.)

Υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας Τ4 x T3RU και διαιρώντας το

αποτέλεσμα που προκύπτει δια 100.

Ο F.T.I. χρησιμεύει για διόρθωση μη πραγματικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από σύνδεση με πρωτεΐνη.

erminia_004
 1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ TSH (Θυρεοειδοτρόπου ορμόνης) με την ραδιοανοσολογική μέθοδο, χρησιμεύει για τη διάγνωση του υποθυρεοειδισμού. H TSH είναι πολύ χρήσιμη εξέταση για να δείξει κλινικές υποκλινικές μορφές μείωσης ή αύξησης.

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ TSH ΚΑΘΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΧΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ.

erminia_002

 • Υγιείς φαινομενικά νοσηλευόμενοι ασθενείς με κάτωθεν των φυσιολογικών τιμών TSH, πρέπει να εξετάζονται με μετρήσεις free Τ4 και ολική T3. Scanning θυρεοειδούς και μέτρηση, πρόσληψη ραδιενεργού στοιχείου για ενίσχυση της διάγνωσης.

 1. Τ3 ΟΡΟΥ
  • Δεσμευμένη με TBG άρα τα επίπεδα Τ3 στον ορό ακολουθούν τους κανόνες της Τ4 που αναφέρθηκαν προηγουμένως.
  • Αυξάνεται στον υπερθυρεοειδισμό (συνήθως πρόωρα και σε μεγαλύτερο βαθμό από Τ4 ορού.

  • Χρησιμεύει για διάγνωση.

   • Τ3 υπερθυρεοειδισμό (θυρεοοτιξίκωση : αύξηση Τ3 - Κ.Φ. F.T.I.

   • Τοξική οζώδης βρογχοκήλη : αύξηση Τ3 - Κ.Φ. ή ↑ Τ4

   • Ανεπάρκεια ιωδίου : Κ.Φ. Τ3 - μπορεί ↓ Τ4

   • Θεραπεία υποκατάστασης με liothyronine : Κ.Φ. Τ4 - ↑Τ3 αν ο ασθενής είναι με συμπτώματα υπερθυρεοειδισμού.

   • Δεν αποτελεί εξέταση ρουτίνας αλλά συνιστάται όταν υφίσταται υπόνοια υπερθυρεοειδισμού και Τ3 ή FTI δεν παρέχουν στοιχεία διαγνωστικά.

 1. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ Τ3
 • Μετράει ένα αδρανή μεταβολιτή της Τ4.

 • Χρήσιμη για την διάγνωση του ενθυρεοειδικού παθολογικού σύνδρομου (Euthyroid sick syndrome), που χαρακτηρίζεται από αλλοίωση στην έκκριση της TSH και την δέσμευση περιφερικά θυρεοειδικής ορμόνης που εμφανίζεται σε χρόνιες νόσους, παρατεταμένη νηστεία, μείζονα τραύματα, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, διαβητική κετοοξέωση, νευρική ανορεξία, κίρρωση ήπατος, σηψαιμία, θερμικές βλάβες, όπου συμβαίνει ανώμαλος μεταβολισμός.

Ευρήματα : Αύξηση αντιστρ. Τ3 - Ελάττωση Τ3 RIA.

 1. ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ
 • Αυξάνεται στον καρκίνο θυρεοειδούς - θυρεοτοξίκωση προερχόμενη από θυρεοειδή αδένα.

 • Φυσιολογική τιμή της, στην θυρεοτοξίκωση, από ιατρογενή χορήγηση θυρεοειδικών ορμονών.

 1. TRH TEST ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ

Χρησιμοποιείται για διάγνωση κλινικά ύποπτου υπερθυρεοειδισμού όταν οι λοιπές εργαστηριακές εξετάσεις δεν διαφωτίζουν. Τείνει να αντικατασταθεί από ευαίσθητες μετρήσεις TSH.

 1. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΙΩΔΙΟΥ (Radioactive Ιodine Uptake RAIU) αντανακλαεί την δυνατότητα του θυρεοειδή αδένα για συγκέντρωση ιωδίου.

 • Κ.Φ. πρόσληψη στις 24 ώρες (10% - 30%).

 • Υπερδραστήριος θυρεοειδής θα δείξει αύξηση πρόσληψης, ενώ θυρεοειδής σε υπολειτουργία (Υποθυρεοειδισμός - Υποξεία θυρεοειδίτιδα), δείχνει ελαττωμένη πρόσληψη.

 • Αυξημένη ομογενής πρόσληψη : Νόσος Grave's - ανεπάρκεια Ιωδίου)

 • Αυξημένη ετερογενής πρόσληψη : Τοξική πολυοζώδης βρογχοκήλη.

 • Περιορίσμένη λήψη : Θερμός όζος.

erminia_03

e-genius.gr ...intelligent web software