Γενικά Θέματα

Εισπνεόμενη Ινσουλίνη (Ε.Ι.)

Η Ε.Ι. επανέρχεται στην κυκλοφορία από αμερικανική εταιρεία. Στο μέσο του 2009 προτίθεται να καταθέσει στο F.D.A. (Food Drug Administration) αίτηση έγκρισης.

Η Ε.Ι. είναι μια υπερταχείας δράσεως ινσουλίνη. Τα σωματίδια της Ε.Ι. είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στις αλλαγές του pH και όταν έρχονται σε επαφή με το πνευμονικό παρέγχυμα διαλύονται άμεσα και απελευθερώνουν μέσα από το εκτεταμένο δίκτυο των κυψελιδοτριχοειδών μεμβρανών μονομερή μόρια ινσουλίνης που εισέρχονται στην κυκλοφορία. Μέγιστο επίπεδο και θεραπευτικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται 12-14 λεπτά μετά την εισπνοή. Με τον τρόπο αυτό μιμείται την φυσιολογική μεταγευματική έκκριση ινσουλίνης. Η σύγκριση με κλασικές μορφές χορήγησης ινσουλίνης είναι πολύ ενθαρρυντική και αποτελεσματική. Δεν έχουν αναφερθεί παρενέργειες.
e-genius.gr ...intelligent web software