Ουροποιητικό

P.S.A. Καρκίνος Προστάτου

Το ειδικό προστατικό αντιγόνο είναι γνωστό από πολλά χρόνια, ότι εφαρμόζεται στην πρόληψη και διάγνωση του καρκίνου ου προστάτου. Μετά την ριζική προστατεκτομή που εφαρμόζεται για Ca προστάτου, η παρακολούθηση της τιμής P.S.A. στο αίμα, χρησιμεύει σαν καρκινικός δείκτης (παρακολούθηση της νόσου).

Έτσι σε άνδρες που έχουν υποστεί ριζική αφαίρεση προστάτου και έχουν αύξηση μετεγχειρητικά του P.S.A. αυτό σημαίνει κατ’ εκτίμηση, 8 χρόνια μέχρι την εμφάνιση μεταστάσεων από τη στιγμή ανόδου του P.S.A. Από τη στιγμή που οι ασθενείς εμφανίσουν μεταστάσεις η διάρκεια ζωής είναι 5 χρόνια. Γενικά συνιστώνται:

1Κάθε 3 μήνες για τον πρώτο χρόνο δακτυλική εξέταση από το ορθό, από ουρολόγο γιατρό.

2Κάθε 6 μήνες για τον δεύτερο χρόνο.

3Κάθε 12 μήνες για τον τρίτο χρόνο.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται όταν βρίσκεται P.S.A. αυξημένο.
e-genius.gr ...intelligent web software