Ουροποιητικό

Aιματουρία (AΤΡ)

Αιματουρία είναι η παρουσία ερυθρών αιμοσφαιρίων στα ούρα.
Η εμφάνιση και χρώση των ούρων μπορεί να είναι κόκκινη (μακροσκοπική αιματουρία: φανερή με το μάτι ΑΤΡ) – αιμοβαφής (μαζική ΑΤΡ) ή μικρή αλλαγή του χρώματος των ούρων που δεν είναι αντιληπτή με το κοινό μάτι αλλά αποδεικνύεται με την εξέταση των ούρων στο μικροσκόπιο του μικροβιολογικού εργαστηρίου (μικροσκοπική αιματουρία). Σε κάθε ΑΤΡ που εμφανίζεται τα ερυθρά αιμοσφαίρια που ανιχνεύονται στα ούρα μπορεί να προέρχονται από οιοδήποτε τμήμα του ουροποιητικού συστήματος (νεφρά – ουρητήρες – ουροδόχος κύστη – ουρήθρα). Υπάρχει ένας «εμπειρικός» τρόπος που μπορεί να δείξει κατά προσέγγιση την προέλευση της αιματουρίας.
Είναι η δοκιμασία των τριών ποτηριώνΟ ασθενής ουρεί διαδοχικά σε τρία ποτήρια κατά περίπου ισόποσους όγκους.

1Εάν υπάρχει αιματουρία στο πρώτο ποτήρι το αίμα προέρχεται από την ουρήθρα.

2Εάν το αίμα εμφανίζεται και στο δεύτερο ποτήρι τότε αιμορραγεί η ουροδόχος κύστη.

3Εάν το αίμα υπάρχει και στα τρια ποτήρια τότε ο τόπος αιμορραγίας είναι οι νεφροί.

ΔιάγνωσηΑπό γενική ούρων (ανεύρεση ερυθρών αιμοσφαιρίων και του σχήματος αυτών). Η διαφορική διάγνωση ΑΤΡ θα γίνει με την μυοσφαιρινουρία – αιμοσφαιρινουρία όπου και σε αυτές τις παθήσεις εμφανίζεται «αιμοβαφή» υπέρχρωση των ούρων. (Σημείωση: Δεν βρίσκονται όμως ερυθρά αιμοσφαίρια στα ούρα στις παθήσεις αυτές). Αν εμφανιστεί ΑΤΡ σε άτομα >50 ετών τότε απαραίτητη θεωρείται η κυστεοσκόπηση. Επίσης η εξέταση προστάτου (δακτυλική εξέταση – U/S Ν.Ο.Κ. προστάτου(1)– P.S.A.(2)) και καλλιέργειες ούρων(3).

(1) Ν.Ο.Κ. Προστάτου = Νεφρών – ουρητήρων – Ουρ. Κύστεως - Προστάτου

(2) P.S.A. = Prostatic Specific Antigen (ειδικό προστατικό αντιγόνο).

(3) Καλλιέργειες ούρων: Συλλογή ούρων σε αποστειρωμένο ειδικό δοχείο από το μέσον της ούρησης.

e-genius.gr ...intelligent web software