Πεπτικό

LDH (ΛΑΚΤΙΚΗ ή ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΔΕΥΔΡΟΓΕΝΑΣΗ)

H LDH είναι ένζυμο που βρίσκεται μέσα στο κύτταρο.

Φ.Τ. 50-150IU/L εμφανίζει 5 ισοένζυμα βρίσκεται σε μεγάλες συγκεντρώσεις στο ήπαρ (3% - 10%), καρδιά (35% - 40%), νεφρά, σκελετικούς μύς, ερυθρά αιμοσφαίρια.

Ισοένζυμο : το ίδιο ένζυμο το οποίο δρα σε

διαφορετικό υπόστρωμα

 

 

LD1

LD2

LD3

LD4

LD5

22% - 36%

35% - 46%

13% - 26%

3% - 10%

2% - 9%

(καρδιακός μύς – ερυθρά αιμοσφαίρια)

(καρδιακός μύς – ερυθρά αιμοσφαίρια)

(πνεύμονες)

(γραμμωτοί μύες – ήπαρ)

(γραμμωτοί μύες – ήπαρ)

Φυσιολογικές σχέσεις

LDH1 < LD2

LDH5 < LD4

Παθολογικές σχέσεις

LDH1 > LDH2

LD5 > LD4 ηπατική νόσος (κίρρωση – ηπατίτιδα – συμφόρηση ήπατος)

Συγκέντρωση του ενζύμου στους ιστούς είναι περίπου 500 φορές ψηλότερη από εκείνη του ορού, άρα κάθε καταστροφή των παραπάνω ιστών, συνοδεύεται από σημαντική αύξηση LDH ορού.

Η LDH εμφανίζεται αυξημένη σε πληθώρα νοσημάτων, όπως :

 • Εμφρακτό μυοκαρδίου

 • Παθήσεις πνευμόνων, νεφρών

 • Αναπνευστικής ανεπάρκειας

 • Παθήσεις ήπατος

 • Κολλαγονικά νοσήματα

 • Παθήσεις Κ.Ν.Σ.

 • Αιμολυτικές αναιμίες

 • Μεγαλοβλαστική αναιμία

 • Μεταγγίσεις αίματος

 • Υπόταση – shock

 • Λοιμώδη μονοπυρήνωση

 • Υποθυρεοειδισμό

 • Εκτεταμένη καρκινωμάτωση

 • Εμφρακτό πνευμόνων

 • Δρεπανοκυτταρική αναιμία

 • Λεμφώματα

 • Υποθυρεοειδισμός

ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ LDH

 • Επιβεβαίωση πνευμονικού ή καρδιακού εμφράγματος (αύξηση LDH τη δεύτερη ημέρα μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και κορυφώνεται την 3η – 5η ημέρα. Επανέρχεται στα φυσιολογικά όρια στις 1 – 2 εβδομάδες). Στο πνευμονικό εμφρακτό η τιμή LDH αυξάνεται 24 ώρες μετά την έναρξη πόνου και μειώνεται 1 – 2 ημέρες μετά. Άνοδος LDH και αύξηση SGOT υποδηλώνει πνευμονική εμβολή – εμφρακτο.

 

LDH ελαττώνεται σε θεραπεία με αλληλοεπιδράσεις που προκαλούν αύξηση LDH

 • Φθόριο

 • Κλοφιβράτη

 • EDIA

 • Αναισθητικές ουσίες

 • Αιθανόλη

 • Ηπαρίνη

 • Κετοκοναζόλη

 • Πενικιλλαμόνη

 • Κινιδίνη

 • Σουλφαμίδες

 • Δικουμαρόλη

 • Ιμιπραμίδη

 • Μεθοτρεζάτη

 • Προποξυφένη

 • Βαλπροϊκό οξύ

 • Σαν καρκινικός δείκτης επί σεμινώματος (όγκος από βλαστικά κύτταρα των όρχεων).

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ LDH

Ενζυμική.

Μετά την λήψη του αίματος ο ορός διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου.

Πρέπει να αποφεύγεται η ψύξη, κατάψυξη δείγματος για πάνω από 12 ώρες όπως και τυχόν αιμόλυση.

 

Dr. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ

 

 

Ref. : - Κλινική Χημεία

- Ferris best test

e-genius.gr ...intelligent web software