Πεπτικό

Ανύψωση Hμιδιαφράγματος

 • Νεόπλασμα (βρογχογενές καρκίνωμα, νεοπλασίες μεσοθωρακίου, ενδοηπατικοί όγκοι)

 • Λοιμώδη αίτια (πνευμονία, εμπύημα πνεύμονος, φυματίωση πνευμόνων, υποδιαφραγματικό απόστημα

 • Ατελεκτασία

 • Δυσλειτουργία φρενικού νεύρου (μυελίτιδα, έρπης ζωστήρας, κακοήθες νεόπλασμα)

 • Τραυματισμός του φρενικού νεύρου ή του διαφράγματος (π.χ. χειρουργικές επεμβάσεις)

 • Ανεύρυσμα αορτής

 • Ενδοκοιλιακή μάζα

 • Πνευμονικό έμφρακτο

 • Πλευρίτιδα

 • Μετά από θεραπευτική ακτινοβολία

 • Κατάγματα πλευρών

e-genius.gr ...intelligent web software