Γενικά Θέματα

ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ (Ε.Λ.)

Ø  Chloropromazine

Ø  Hydralazine

Ø  Isoniazid

Ø  Methyl-Dopa

Ø  Procainamide

Ø  Quinidine

Βέβαιη συμμετοχή στην πρόκληση (Ε.Λ.)

Ø  b-blockers

Ø  Captopril

Ø  Carbamazepine

Ø  Cimetidine

Ø  Ethosuximide

Ø  Levodopa

Ø  Lithium

Ø  Methimazole

Ø  Nitrofurantoin

Ø  Penicillamine

Ø  Phenytoin

Ø  Propylthiouracil

Ø  Sulfasalazine

Ø  Sulfonamides

Ø  Thimethadione

Πιθανή συμμετοχή


Ø  Allopurinol

Ø  Chlorthalidone

Ø  Gold salts

Ø  Griseofulvin

Ø  Methylsergide

Ø  Oral Contraceptives

Ø  Penicillin

Ø  Phenylbutazone

Ø  Reserpine

Ø  Streptomycin

Ø  Tetracyclines

Αβέβαιη συμμετοχή

Οι διαφορές που υφίστανται μεταξύ Συστηματικού Ερυθηματώδους Λύκου και του Λύκου που προκαλείται από χορήγηση φαρμάκων είναι οι εξής :

  1. Στον “Λύκο εκ φαρμάκων” και α δύο φύλα προσβάλλονται κατά το ίδιο ποσοστό.
  2. Προσβολή Κ.Ν.Σ. και Νεφρών δεν εμφανίζεται στο φαρμακευτικό Λύκο.
  3. Μείωση του συμπληρώματος και αντισώματα προς DNA δεν υπάρχουν.
  4. Τα κλινικοεργαστηριακά ευρήματα, επανέρχονται στο φυσιολογικά επίπεδα μετά την διακοπή του φαρμάκου που ενοχοποιείται.

Ø  RR = Relative Risk.

Ø  p+ = αριθμός ασθενών που εμφανίζουν το ειδικό HLM αντιγόνο.

Ø  c- = αριθμός των ατόμων προς σύγκριση που δεν έχουν το ειδικό HLA αντιγόνο.

Ø  p- = αριθμός ασθενών που δεν έχουν ειδικό HLA αντιγόνο.

Ø  c+ = αριθμός controls που έχουν το ειδικό HLA αντιγόνο.

 

Το αιτιοπαθογενετικό αίτιο ή αιτία που προκαλούν τον ΛΥΚΟ ΕΚ ΦΑΡΜΑΚΩΝ παραμένουν αδιευκρίνιστα. Πιθανόν υπάρχει μια γενετική προδιάθεση όπως π.χ. στην περίπτωση της Hydralazine όπου προσδιορίζεται ΑΝΤΙΓΟΝΟ DR4 σε ποσοστό 5.6% (σχετικός κίνδυνος) relative risk που υπολογίζεται από τον τύπο RR =

Dr. ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ