Αιματολογία

ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗ ΙΙΙ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗΣ ΙΙΙ (ΑΤΙΙΙ)